Kirjanditeemad 2010

Nüüd siis need õiged kirjanditeemad.

1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja

2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses

3. „Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt …” (Hermann Hesse)

4. Haridus – kas kohustus või võimalus?

5. „Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.” (Konrad Adenauer)

6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv

7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?

8. Argipäev vajab muinasjutte

9. Oo sport, sa oled raha!

10. Igaühe õnn on kordumatu

Delfi. Taaskord päris mitmeid teemasid, millest saaks kirjutada. Näiteks teemad 4, 5, 7, 9. Eriti 9 teema, mis praeguses Eestis on igati aktuaalne ja saaks päris pikalt ja palju kirjutada.